Skip to content
Home » Business

Business

แฮนลิฟ

เคล็ดลับสำคัญในการเลือกรถบรรทุกพาเลท handlift รถแฮนด์ลิฟท์

รถลากพาเลท แฮนลิฟ handlift เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่าย เมื่อไม่มีแบตเตอรี่สำหรับชาร์จ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายพาเลทในระยะทางสั้นๆ เช่น ในการโหลดรถหรือการรับคำสั่งซื้อ และขนาดและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเล็กทำให้สามารถเก็บไว้ในรถส่งของได้ เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายร่วมกับ… Read More »เคล็ดลับสำคัญในการเลือกรถบรรทุกพาเลท handlift รถแฮนด์ลิฟท์